Στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο, η πρώτη συνάντηση συντονισμού της υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων-HIMIOFOTS". Στην συνάντηση θα παρουσιαστούν οι στόχοι της πράξης, θα αναφερθεί αναλυτικά η συνεισφορά των φορέων που συμμετέχουν ενώ θα συζητηθούν και θέματα συντονισμού και διαχείρισης των δράσεων.