Στις 5 και 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), η 2η συνάντηση συντονισμού της υλοποίησης της πράξης "Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων-HIMIOFOTS". Στην συνάντηση θα παρουσιαστεί η πρόοδος υλοποίησης του έργου μέχρι στιγμής ενώ θα συζητηθούν και θέματα συντονισμού και διαχείρισης των δράσεων.